с. Тургенівка. Дитячий садок с. Тургенівка  

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Нормативні документи

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ТА ПОСТАНОВИ
Конвенція про права дитиниЗакон України «Про охорону дитинства»Закон України «Про освіту»Закон України «Про дошкільну освіту»ВІДОМЧІ ДОКУМЕНТИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Положення «Про дошкільний навчальний заклад»Положення «Про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад»Наказ МОН України «Про затвердження Примірногостатуту дошкільного навчального закладу»Інструкція «Про ділову документацію в дошкільнихзакладах» Наказ МОН України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах»Порядок комплектування дошкільних навчальнихзакладів (груп) компенсуючого типуПоложення «Про центральну та республіканську(Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультаціїЛист МОН України № 1/9-349 від 19.05.2006МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України Інструкція «Про порядок ведення трудових книжок працівників»Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»Наказ МОН України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освітиНаказ МОН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»Постанова «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУМетодичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»Наказ МОН України «Про затвердження «Типового обліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах»Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для-дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» Наказ МОН України «Про прийом дітей до 1 класу загальоосвітніх навчальних закладів»Інструкція «Про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) Лист МОН України «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу» ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙПостанова «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладахПостанова «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладахІнструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладахПро харчування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у загальноосвітніх навчальних закладахМЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ ТА ОЗДОРОВЧА РОБОТА У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХПорядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі Наказ МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»Положення «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу»Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладіПоложення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освітиЗагальні положення
  1.  Національна доктрина розвитку освіти — затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002
  1.  Закон України «Про охорону дитинства» —від 26 квітня 2001р. №2402-11121
Нормативно-правове організаційне забезпечення системи дошкільноїосвіти в Україні1.Закон «Про дошкільну освіту» — Указ Президента України від 1 липня 2001р. №2628-111
  1.  Базовий компонент дошкільної освіти в Україні — 1999 р
  1.  Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні — 2002р
4.Положення про дошкільний навчальний заклад —Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р,№ 3055.Примірний статус дошкільного навчального закладу — 24 квітня 2003 р. № 257 2896.Положення про навчально-виховний комплекс«Дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад» —Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 3067.Прийом до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів — від 07 квітня 2005 р. № 2048.Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України від 03 травня 1997 р. № 1279.Про затвердження положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів — від 19 жовтня 2001 р. № 69110.Про затвердження Типового Положення про центри практичної психології і соціальної роботи — від 14 серпня 2000 р. № 395 11.Наказ щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби — від 27 серпня 2000 р. № 1/9-35212.Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах :—від 17 серпня 2005 р. №1/9 — 43113.Про організацію навчання учнів 1-го класу на базі дошкільного навчального закладу — від 18 червня 2001 р. № 1/9 — 231 (лист МОН України)14.Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади — від 18 грудня 2000 р. №1/9 —510 (лист МОН України)15.Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності —від 07 листопада 2000 р. №52216.Про затвердження порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, і позашкільних навчальних закладів від 24 липня 2001р. №55317.Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів — Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001р. №1614 18.Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад — від 20 лютого 2002 р. № 114 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України. 13.05.2002 р. №428/6716Програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти в Україні1.Про проведення апробації Базової програми розвитку дітей дошкільного віку — від 01 квітня 2004 р. № 2642.Про внесення змін до наказу «Про проведення апробації Базової програми розвитку дітей дошкільного віку». — від 17 грудня 2004 р. № 9493.Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах — від ЗО січня 1998 р. № 324.Про планування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах —від 01 жовтня 2002 р. 5. № 1/9 — 434 (лист МОН України)5.Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі — від 27 серпня 2004 р. № 1/9 —438 (лист МОН України)6. Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах —від 06 червня 2005р. №1/9 —306 (лист МОН України) 7. Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах — від 11 серпня 2002 р. № 509Кадрове забезпечення та медичне забезпечення системи дошкільної освіти1.Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. №1182.Про затвердження встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах3.Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096 4.Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №3465. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладів —Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року №8266. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі Наказ від 30.08.2005 № 432/496 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 р. за № 1090/11370 /:7. Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах —від 1 липня 2005 року №242/329 8.Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 9.Орієнтовна інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу